A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград започва процедура за оптимизиране на системата за управление на отпадъцитечетвъртък, 19 Септември 2013  1096

Община Златоград започва процедура за оптимизиране на системата за управление на отпадъцитеНа 18. 09. 2013 г. (сряда) от 16,00 ч. в залата на Общински съвет Златоград, с необходимата обществена представителност, се проведе обсъждане за встъпване в дългосрочен дълг за реализация на проект „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в община Златоград”.
Във встъпителните си думи кметът на община Златоград подчерта значимостта от прилагането на мерки и действия, които да гарантират повишаване качеството на предлаганите услуги по събиране и извозване на отпадъците, от една страна и от друга- приноса на всеки един жител на община Златоград за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците за въвеждане на разделно събиране на отпадъците.
Изграждането на ефективна система за управление на отпадъците, включваща разделното им събиране, е една от най-важните задачи на местната власт. С встъпването в дълг за изпълнение на проектните дейности, ще се осигурят необходимите средства за доставката на един специализиран автомобил 16м3 , както и на съдове и чували за временно съхранение на отпадъците.
Изпълнението на крайната цел на проектните дейности, а именно намаляване с 50 % на общото количество отпадъци, извозвани на депо, без това да се отрази върху размера на Такса битови отпадъци, ще зависи от отговорното отношение на всички жители на община Златоград.
ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития