A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград започва подготовка за нов Общински план за развитиечетвъртък, 19 Септември 2013  937

Община Златоград получи одобрение на проекта си „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности”. Проектните дейности ще се финансират от ОПАК по подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” . В рамките на този проект местната власт ще получи помощ при подготовката си на общинския план за развитие за следващия програмен период (2014-2020 г.), както и при въвеждането на ефективни механизми за мониторинг и контрол на общинските политики. Предстои сключване на договор с Управляващия орган на ОПАК.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития