A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград започва изпълнение на три проекта, финансирани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съветчетвъртък, 23 Април 2015  508

Община Златоград получи одобрение за финансиране изпълнението на проекти „Изграждане на дъждовен водосток по ул. „Рожен”, „Доизграждане на дъждовен водосток по ул. „Рила” и „Отводняване на кръстовище ул. „Стефан Стамболов” и нов мост над р. Голяма”, гр. Златоград.
Предвидените дейности, включени в изпълнението на проектите, са: извършване на изкопи, укрепване, насипване и трамбоване с баластра, изграждане на отводнителни канали от тръби Ф800, Ф630, Ф400, Ф250, изграждане на ревизионни шахти и отводнителни решетки, полагане и възстановяване на асфалтова настилка.
Общата стойност на проектните предложения е 427 801,82 лв. Средствата се предоставят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
Предстои откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител.
С реализацията на проектите ще се реши сериозен проблем на три стратегически кръстовища в гр. Златоград, с повърхностните дъждовни отпадъчни води както от територията на града, така и от територията на околните планински склонове.
Община Златоград е предприела последователни и системни мерки за борба с неблагоприятните климатични и теренни предпоставки за перманентно отводняване на града и решаване на конкретни проблеми, с цел сигурност по време на проливни дъждове.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
110
вторник, 03 Януари 2023
147

Актуално
Предстоящи събития