A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград закупи специализирани автомобили за гасене на горски пожаривторник, 20 Август 2019  853

Община Златоград закупи специализирани автомобили за гасене на горски пожариОбщина Златоград закупи две специализирани превозни средства, необходими при гасене на горски пожари в трудно достъпни трансгранични местности в рамките на проект „Защита на биоразнообразието в НАТУРА 2000 и други защитени територии от природни бедствия чрез сертифицирана мрежа за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита въз основа на иновативни и нови технологии” с акроним eOUTLAND, финансиран по програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020г.
Едното превозно средство е специализиран автомобил лек тип (пикап) - Toyota Hilux за гасене на горски пожари, който е оборудван с мобилна система с високо налягане за пожарогасене с вода и пенообразувател, състояща се от автономен двигател с вътрешно горене, помпа, резервоар за вода и пенообразувател, тръбопроводи, шланг за високо налягане, навит на макара. Мобилната система е защитена със закрита покривна конструкция тип „Хардтоп“.
Второто превозно средство е многоцелева машина за висока проходимост, специално конструирана за експлоатация в труднодостъпни райони - ATV. Многоцелевата машина разполага с ремарке, вериги за сняг и лебедка, с възможност за теглене на минимум 1550 кг товар.
Специализираният автомобил и многоцелевата машина ATV са особено необходими за справяне с горски пожари, възникващи в труднодостъпни планински места. Водната помпа на специализирания автомобил е много ефективен и консумира по-малко вода. За труднодостъпния терен тези превозни средства са много по-ефективни от обикновена пожарна машина, която е много тежка и не може да достигне трудно проходим планински терен.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития