A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград стартира нова социална услуга - Център за услуги в домашна средасряда, 24 Февруари 2016  816

От 23.02.2016 година стартира предоставянето на социални услуги от Център за услуги в домашна среда, по Проект BG05M9OP001-2.002-0092-C001 „Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
Към Центъра са назначени 10 социални асистенти, 10 домашни помощника, Ръководител, той и социален работник, медицинска сестра и психолог, които ще предлагат, в дома на потребителя, социо-консултански услуги, насочени към предоставяне на информация в областта на социалната закрила, психологическа и мотивационна подкрепа, консултации, подкрепящи терапевтични дейности.
Психологическите терапевтични дейности ще са насочени към преодоляване на затруднения в общуването; тревожност; стресови ситуации; поведенчески проблеми; проблеми свързани с адаптация. Медицинската сестра ще измерва кръвно налягане, ще следи основните жизнени показатели; измерване на телесна температура и кръвна захар; поставяне на инжекции, включване на системи, обработка на декубитални рани.
Социалният асистент ще предоставя следните почасови услуги: четене на глас; придружаване на разходка, участие в културни мероприятия; административна помощ, касаеща социалното, пенсионното и здравното обслужване; помощ в общуването; при необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи за дома; поддържане на връзка със семейството на пациента и предоставяне на текуща информация за състоянието му.
Домашният помощник ще предоставя следните почасови услуги: почистване и проветряване на дома; смяна и пране на спално бельо; изхвърляне на отпадъците; помощ за поддържане на лична хигиена; пазаруване; заплащане на битови сметки – веднъж месечно.
През Месец март 2016 година ще стартира и вторият етап на Проекта като ще се направи подбор на още 10 лица, желаещи да предоставят услугата „Социален асистент”, 13 лица, желаещи да предоставят услугата „Домашен помощник” и 20 лица, желаещи да представят услугата „Личен асистент”. Във втория етап на проекта ще може да кандидатстват, за предоставяне на услуги по настоящия проект, всички, ползващи услугите от проект „Нови възможности за грижа” по процедура „Нови алтернативи”.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития