A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград стартира нов проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"понеделник, 29 Юни 2009  1377

Община Златоград стартира нов проект по Оперативна програма На 25.06.2009 г. община Златоград стартира Проект „Независимост и социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Златоград” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
По проекта ще се осигури трудова заетост на 15 лица за 10 месеца, които ще предоставят социални услуги на 30 лица с увреждания и самотно живеещи на територията на общината.
Желаещите да ползват социалната услуга „Социален асистент”, както и желаещите да предоставят услугата, следва да подадат необходимите документи в Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Златоград, намиращ се на ул. „Славей” № 7А, от 01.07.2009г. до 15.07.2009г.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития