A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград стартира годината с успешно реализиран проектвторник, 14 Януари 2014  866

Община Златоград стартира годината с успешно реализиран проектОбщина Златоград приключи успешно дейностите по проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България”, с акроним „OUTLAND”, който стартира през месец февруари 2012г.
По проекта бяха обучени на противопожарната безопасност 100 доброволци от община Златоград, които получиха и специална противопожарна екипировка. За нуждите на доброволното формирование от община Златоград се изготви обучителен филм и рекламни брошури.

Организираха се, в Национален парк Дадия – Република Гърция, съвместни обучения между български и гръцки доброволци.
Оборудвани бяха 9 противопожарни депа на територията на община Златоград / гр. Златоград, с. Старцево, с. Долен, с. Ерма река,с. Аламовци,с. Кушла, с. Страшимир, с. Цацаровци, с. Пресока Доставен в рамките на проекта е доставен високопроходим противопожарен автомобил с противопожарно оборудване, което включва:
-лебедка с товароносимост 4 300 кг фиксирана към шасито на автомобила, гъвкав маркуч 150 с възможност за наставяне с бързи връзки, накрайник за помпа с високо налягане, с възможност за различен вид струя, резервоар за вода - пластмасов, 500 л., гръбни пръскачки 2 бр. с работен обем на течността – 16 л., налягане – 3 бара, дължина на маркуча – 1.3 м., метален прът – 07.м., моторна резачка (трион), работния обем на двигателя на моторната резачка (трион) е 50.1 куб.см.,мощност над 3,3 к.с. и засмукваща напорна мотопомпа със следните характеристики: входящ диаметър –1,5 цола, изходящ диаметър –1,5 цола, максимален напор – 6 бара(60м), максимален дебит – не 24,6 куб. м за час (416 l/min).


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития