A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград спечели проект по ОП "Човешки ресурси"четвъртък, 28 Май 2009  1242

Община Златоград спечели проект по ОП На 27.05.2009г. в Министерството на труда и социалната политика, Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев подписа договор с Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2”.
По проектът „Независимост и социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Златоград” ще се осигури трудова заетост на 15 лица, които ще предоставят социални услуги на 30 лица с увреждания и самотно живеещи.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 60 097 лева.ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития