A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД СЕ СДОБИ С НОВ СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТОсряда, 07 Януари 2015  898

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД СЕ СДОБИ С НОВ СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО По проект „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в Община Златоград”, финансиран чрез безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, се достави нов специализиран автомобил Марка „ ИВЕКО” и надстройка тип „Ротопреса”, с капацитет на вместимост от 16 куб. м.
Функционалните характеристики на новия автомобил и по-голямата му вместимост ще позволят значително да се подобрят дейностите, свързани с събиране и извозване на битовите отпадъци, както и да се оптимизират графиците за обслужване на населението от Община Златоград.

Със стартиране на кампанията за пролетно почистване на общината през 2015 г., ще започне и изпълнението на дейности, свързани с реализиране на общинската политика за въвеждане на интегрирана система за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло от домакинствата.
За да отговорим на задължителните изисквания на националното законодателство и намалим отпадъците, депонирани на депо, Община Златоград ще разчита на проява на висока гражданска активност и личния принос на всички жители чрез включването им в ефективни системи за разделно събиране на отпадъци.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития