A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград с отличие от Българската ВЕИ лигасряда, 05 Декември 2018  765

Община Златоград с отличие от Българската ВЕИ лигаНа 4 декември 2018 г. в град София се състоя XIII-та Национална конференция „Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“, организирана от Асоциацията на Българските Енергийни Агенции. В рамките на конференцията, за девета поредна година, се проведе тържествената церемония по награждаване на победителите в Българската ВЕИ лига – категории „Биомаса“ и „Слънчева енергия“, където Община Златоград бе номинирана и отличена с второ място в лига „Биомаса” за модернизация на отоплителна система и котелни съоръжения в общински сгради с обща инсталирана мощност 1710 kW.
Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев сподели, че водена от стремежа да се намалят вредните фини прахови частици във въздуха, особено през отоплителния сезон, Община Златоград реализира редица енергоефективни мерки, които доведоха до намаляване на вредните емисии в атмосферата и едновременно с това удължиха живота на 27 сгради в общината, с което бе подобрена и архитектурната градска среда.
С различни източници на финансиране, в сградите на ОУ „Васил Левски” град Златоград, СУ „Антим I” град Златоград, ДГ „Радост” град Златоград, сградата на Общинска администрация и ДГ „Щастливо детство” село Старцево, бе изпълнена външна топлоизолация на стени, подмяна на дограма, хидроизолация на покрив, реконструкция на котелните стопанства, както и бяха внедрени отоплителни инсталации на биомаса. Именно с инвестицията в тези обекти Община Златоград бе номинирана в лига Биомаса за внедрените отоплителни инсталации. Модернизацията на отоплителната система в петте сгради доведоха до икономия на средства в приблизителен размер на 143 000 лева годишно, равняващо се на 698 000 KWh спестена енергия и 442 тона CO2 по-малко в атмосферата.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития