A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград с две номинации за най-добра практика в европейското териториално сътрудничествопетък, 09 Май 2014  851

Община Златоград с две номинации за най-добра практика в европейското териториално сътрудничество Проектът на Община Златоград, ЗЛАТЕКС, бе номиниран за най-добра практика в Категорията „Транс-европейска мрежа”, на Първата конференция за Европейско териториално сътрудничество: представяне на най-добри практики и споделяне на опити, която се проведе в Солун.
Дългогодишното сътрудничество между пограничните местни власти на територията на Област Смолян и Ксанти, позволи да се реализират не само дейности по обмен на добри практики в местното управление, но и посредничество в установяване на бизнес взаимоотношения в пограничния регион, което направи важна обмяната на опит в сферата на трансгранично териториално управление. Проект ЗЛАТЕКС бе номиниран като пример за добра практика в тази посока, защото в резултат на реализираните дейности се подобри достъпността на международната транспортна мрежа, като се оптимизира движението на хора, стоки и услуги зад граница и по този начин се насърчи ефективното развитие на бизнеса в ключови сектори (най-вече туризъм и търговия), гарантира се безопасно и бързо преминаване на пътнико потока и се улесниха масови контакти и инициативи от двете страни на границата.
В резултат на проектните дейности по ЗЛАТЕКС, община Златоград реализира, впоследствие, и мерки по изпълнението на втория етап от Комуникационното трасе с Република Гърция, а именно разширяване на подхода към ГКПП.
Да припомним накратко, че в резултат на реализиране на проектните дейности по ЗЛАТЕКС бе изграден паркинг върху част от речно корито, като по този начин иновативно и ефективно бе използвана планинска територия, с което се разреши голям проблем, свързан с паркиране в центъра на града. Новото комуникационно трасе създаде нова организация на движение на МПС като насочва пътнико потока по най-удобния, бърз и пряк път към граничния пункт с Република Гърция.
По време на реализацията на проекта се обсъдиха важни аспекти на трансграничното сътрудничество след отварянето на ГКПП през Златоград, на база на което се изготви за първи път обща стратегия за управление на трафика и превенция на трафика на хора и стоки.
С изпълнението на тази стратегия Община Златоград се надява гръцките местни власти да премахнат наложените пътни ограничения, които спират големите туроператорски фирми да развиват туристическия бизнес от другата страна на границата.
В категорията „Институционално партньорство и Проектно управление” бе номиниран за най-добра практика и проект OUTLAND, в който Община Златоград участва като партньор на община Терми, Солун. Със същата община в началото на тази година се обсъди и възможността за кандидатстване със съвместен инфраструктурен проект за цялостна реализация на втория етап от Комуникационното трасе Златоград-Ксанти.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития