A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград с два проекта по Програма за Европейско териториално сътрудничествовторник, 03 Ноември 2009  1305

Община Златоград с два проекта по Програма за Европейско териториално сътрудничествоОбщина Златоград внесе два проекта по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.", чийто управляващ орган е със седалище в Солун.
В резултат на спечеленото финансиране по Програма „Техническа помощ за подготовка на бъдещи проекти за Програмата за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция в периода 2007-2013 (INTERREG IV А)”, Златоград изготви технически проекти ”Комуникационно трасе – гр.Златоград ГП „Златоград – Термес – Ксанти” и „Изграждане на трансграничен бизнес център за обмен на добри практики и насърчаване на икономическото сътрудничество в региона”, с които кандидатства по гореописаната програма. Тези проекти са част от съвременната градоустройствена концепция. С реализацията на първото проектно предложение ще се благоустрои съществуващата пътна инфраструктура в центъра на града и ще се осигури нормално движение на автомобилния трафик, при увеличаване на пътникопотока. Предвиждат се дейности по покриване на речното корито, изграждане на паркинг и реконструкция на съществуващите мостове, в участък от бул. „България” и ул. „Ст.Стамболов” – част от подхода към Р Гърция. То ще даде възможност да се благоустрои част от пътната инфраструктура в гр.Златоград, в съответствие със „Схема за градоустройствено и комуникационно трасе”, приета с Решение №Д275 от 29.12.2008 г. от Общински съвет Златоград.
Обектът, по второто проектно предложение на общината, включва изграждане на трансграничен бизнес център, паркова зона и площадно експозиционно пространство с паркинг. Проектното предложение ще даде възможност да се благоустрои част от „кооперативен пазар гр.Златоград” в съответствие с „Концепция за развитие на централната градска част на град Златоград”, приета с Решение №Д275 от 29.12.2008 г. от Общински съвет Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития