A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград реализира проект за подобряване на туристическата атрактивностпонеделник, 09 Май 2022  340

Община Златоград реализира проект за подобряване на туристическата атрактивност

Община Златоград подобри туристическата си атрактивност с реализирането на проект „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” по процедура на МИГ Кирково-Златоград - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Стойността на проекта е в размер на 52 000 лв.

Дейностите, заложени в проекта, включваха изработване и монтиране на 3D информационно табло, на което, изпъкнали, са изобразени значими туристически обекти: Музейна сбирка „Просветното дело в Средните  Родопи“; Църква „Св. Георги“; Църква „Успение Богородично“; Музейна сбирка на съобщенията; Вунцова воденица; Килийно училище; Археолого-етнографски музей; Параклис „Св. Екатерина“; Параклис „Св. Атанас“; Параклис „Св. Св. Константин и Елена“; Параклис „Св. Неделя“. Изработени и монтирани са 15 броя указателни табели, тип ветропоказател – стойка; 35 броя указателни табели, тип ветропоказател – табела; 10 броя табела – тип информационна, за поставяне на стена. Направени са  информационни табели на стойка, които са монтирани на Екопътека на здравето; Тракийско светилище „Белите камъни“; Тракийски скален култов комплекс „Крокодила“; Местност „Пещерите“ – Скални образувания „Божи мост“ и Тулпан камък; Етнографски ареален комплекс – Златоград; Параклис „Св. Екатерина“; Параклис „Св. Атанас“; Параклис „Св. Св. Константин и Елена“; Параклис „Св. Неделя“ и Язовир „Златоград“.

На централния площад в Златоград са монтирани постамент – пирамидална плоча и табла за фотоизложба на открито.

Изработени и монтирани са три беседки за отдих в близост до природни забележителности - в село Кушла, на пътя село Старцево – махала „Белите камъни“ и на селскостопански, горски път в землището на село Долен.

Проектът е насочен към насърчаване развитието на туризма, чрез повишаване информираността и улесняване достъпа до туристически атракции, места и маршрути в региона на Златоград и Кирково – обекти на културно-историческия туризъм, еко – пътеки, туристически пътеки, природни забележителности и др,; промотиране привлекателността на туристическите атракции и места; ефективно използване на културното-историческото и природно наследство в региона, изграждане на нови съоръжения за туристическа инфраструктура, с цел разширяване на туристическия продукт.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития