A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград разширява сътрудничество си с гръцката община Термипетък, 07 Февруари 2014  854

Община Златоград разширява сътрудничество си с гръцката община ТермиНа 6 февруари 2014 година Кметът на община Златоград подписа с Кмета на гръцката община Терми Меморандум за разбирателство и сътрудничество при разработването на общи стратегически подходи за управление на горски пожари и природни бедствия.
„Затваряме една страница и отваряме друга”, каза Кметът на гръцката община – господин Теодорос Пападопулос по време на кръглата маса, организирана по този повод. В резултат на реализираните дейности, в рамките на съвместния ни проект OUTLAND, Общинските съвет на двете общини взеха Решение да се продължи сътрудничеството в областта на партньорските дейности по проекта. Дейностите на това сътрудничество са свързани с управление на горски пожари и природни бедствия и ще включват, но без да се ограничават само до това, следното:
• Развитие и подкрепа на политики, инициативи, дейности и проекти за интегрирано и разумно управление на горските пожари и природни бедствия, чрез мобилизация на местни човешки ресурси и с участието на доброволци и техните организации.
• Разпространение на знания и информация, относно целите на сътрудничеството, чрез организиране на семинари, конференции, работни срещи или чрез създаване на социални мрежи, рекламни материали и др.
• Представяне на предложения пред съответните програми или инициативи на Европейски или Международни институции.
• Насърчаване и засилване на Международното сътрудничество, в региона на Балканите, чрез създаване на Международна мрежа от градове за развитие на общи стратегически подхода за управление на горски пожари и природни бедствия.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития