A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград преодолява бедственото положениечетвъртък, 12 Март 2015  572

Поради усложнената обстановка, във връзка с обявеното бедствено положение и с цел опазване здравето и живота на учениците и децата, продължава ваканцията в училищата и детските градини в селата Старцево, Ерма река и Долен, като със заповед на кмета на Община Златоград за неучебни дни са обявени 12 и 13 март.
Към настоящия момент продължава да бъде прекъснато електрозахранването и водоснабдяването в голяма част от населените места в общината. Ток няма в с. Долен, с. Ерма река, с. Аламовци, с. Кушла, с. Пресока, с. Страшимир и с. Цацаровци. Водоснабдяване липсва в с. Старцево и с. Долен.
Пътищата до центровете на населените места в Община Златоград вече са проходими. Продължава разчистване на пътищата за махалите Белите камъни, Равно бърце, Боево и Кобилин дол.
Възстановено е движението на моторни превозни средства по Републикански път III 867 Мадан-Златоград-Бенковски (прохода Печинско).


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
110
вторник, 03 Януари 2023
147

Актуално
Предстоящи събития