A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград представи резултатите от проект „e-Social Health Care”сряда, 15 Януари 2020  588

Община Златоград представи резултатите от проект „e-Social Health Care”На 15.01.2020 г., с официална пресконференция, Община Златоград представи реализацията на проект „e-Social Health Care”, с акроним e-SOHECA, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Целта на проекта е да се изгради система за телемедицина, за предоставяне на медицински услуги за измерване на здравни показатели на пациенти в домашни условия.
За постигане целите на проекта, Община Златоград изпълни следните дейности:
• Обнови общинската сграда „Здравна служба” в с. Старцево;
• Закупи:
- медицинско оборудване за образна диагностика – специализирана мамографска уредба (мамограф);
- медицинско оборудване, част от системата за телемедицина, включително глюкомери и професионални теглови скали;
- хардуерно оборудване и специализиран софтуер, като част от системата за телемедицина;
• Обучи персонал и ползватели за работа със системата;
• Изготви анализи за актуалната ситуация по отношение на електронното социално здравеопазване в общините Златоград, Нестос и Топирос, Република Гърция, и национални и регионални стандарти относно правната рамка на електронното социално здравеопазване в България, Гърция и Европейския съюз.

Системата осигурява измервания в домашни условия на следните здравни показатели - измерване на сърдечната честота и ритъм; непрекъснато записване на електрокардиограма (ЕКГ) - 24 часа в денонощието; измерване насищането с кислород в организма, пулс и сила на пулса (SpO2); наблюдение и скрининг при проблеми със съня, като Обструктивна сънна апнея (OSA); проследяване варирането на кръвното налягане и сърдечна честота, както и измерване на телесната температура с висока точност.
Докладът за състоянието на пациента се изпраща към APP (приложение за мобилни устройства) или PC (компютър). Данните се съхраняват в Cloud (приложение за съхранение на данни в Интернет) и се споделят с наблюдаващия лекар. Осигурява се възможност за перманентно наблюдение.
Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития