A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград представи нови туристически атракциичетвъртък, 14 Ноември 2013  1034

Община Златоград представи нови туристически атракцииНа 13 ноември 2013 година, в Заседателната зала на Общинска администрация Златоград, се проведе заключителна пресконференция за проект „Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции”. На събитието присъстваха медии, изпълнители на дейности по проекта, общински съветници, общественици, представители на местния бизнес и граждани, пред които бяха представени извършените проектни дейности. Кметът на община Златоград – Мирослав Янчев определи проекта като изключително важен за икономическото развитие на региона, който ще окаже положително влияние върху устойчивото развитие на туризма в Златоград. Стойността на проекта възлиза на 983 736, 45 лв., с които средства бяха реставрирани три сгради – паметници на културата от местно значение: Взаимното училище, в което се помещава и Музейната сбирка „Просветното дело в Средните Родопи”, Чалъковата къща и Пачиловата къща, приютила Музейната сбирка на съобщенията. Монтираха се четири атрактивни спирки във възрожденски стил, поставени на ключови места в града. С оглед разнообразяване на туристическия продукт вече се предлагат атрактивна анимация и увлекателни екскурзоводски беседи. Възродени бяха характерни местни традиции и обичаи, пресъздадени по атрактивен начин, провокиращ нови форми на туризъм в Златоград. Акцент в проекта бе демонстрация на живо на традиционна родопска сватба с изпълнение на всички характерни за Златоград от времето на Възраждането ритуали, в която участваха реална двойка младоженци. С реализацията на този проект Златоград се стреми да повиши туристическия си потенциал и с предлаганите нови атракции да се превърне в предпочитана дестинация, за посещение и престой, на повече туристи.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития