A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград получи ваучер на стойност 272 554 лв. от Министерство на енергетикатачетвъртък, 10 Ноември 2016  1027

Община Златоград получи ваучер на стойност 272 554 лв. от Министерство на енергетикатаДнес, 10.11.2016 г., в Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска градина „Щастливо детство” с. Старцево, Кметът на Община Златоград получи от г-н Николай Николов, Заместник-министър на Министерство на енергетиката, ваучер на стойност 272 554 лв.

Община Златоград е в списъка с общините, които ще имат възможността да се възползват от допълнителен безвъзмезден финансов ресурс по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ към Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Отпуснатият допълнително финасов ресурс ще бъде насочен за реконструкция на котелните стопанства, включващо монтажа на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа в Детска градина „Радост гр. Златоград и Детска градина „Щастливо детство” с. Старцево.

С реализацията на сключения договор, между Министерство на енергетиката и Община Златоград, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, освен за сградите на ОУ „В.Левски”, СУ "Антим I" и Общинска администрация, гр. Златоград, трайно ще се подобри качеството на живот и температурният комфорт в още две сгради с голямо обществено и социално значение от образователния сектор в общината.

За намаляване на тежестта, свързана с преразпределение на разходите, произтичащи от задълженията за изкупуване на електрическа енергия, Заместник-министър Николов, днес връчи на Ръководството на „Горубсо – Златоград” АД, Заповед на Министъра на енергетиката за предоставяне на помощ,в размер на 329 349 лв.
Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития