A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград получи подкрепа от министър Нейчев за развитие на спортавторник, 20 Октомври 2009  1481

Община Златоград получи подкрепа от министър Нейчев за развитие на спортаНа 19.10.2009 година кметът на Златоград се срещна с министъра на физическото възпитание и спорта – г-н Нейков, с когото обсъди причините, които затрудняват развитието на спорт в община Златоград. Пред министъра, г-н Янчев описа проблема, произтичащ от настоящото състояние на спортната база в общината. Заяви, че Златоград има амбицията да се превърне в значим спортен център за организиране на спортни лагери на национални и международни отбори, развиващи дейност в различни сектори на спорта. И добави, че „добрите климатични условия - прохладно лято и мека зима, допълват възможностите за развитие на спортен туризъм. Още повече, че в недрата на геотермалното находище Ерма река – Елидже, е открита термална минерална вода, чието оползотворяване ще направи реално, както развитието на балнеолечението, така и подобряването на условията за отдих и спорт”.
Министър Нейков увери златоградския кмет, че всички мероприятия, насочени към подобряване на спортни бази и осигуряване на качествени условия за спорт ще получат подкрепа от министерството.
Местната власт в Златоград подкрепя и насърчава всякакви инициативи, свързани с развитието на спорта и изграждане на детски и спортни площадки.
През месец юли 2009г. община Златоград реализира проект „Всички заедно за чиста и привлекателна община” , одобрен за финансиране в рамките на Националния конкурс „Чиста околна среда” провеждан от МОСВ.
Общата стойност на проекта е 15 782 лв., от които 9665 лв. се осигуряват от ПУДООС, 217 лв. са собствено участие на община Златоград и 5 900 лв. са средства от дарение, предоставени на общината за закупуването на елементи за детски или спортни площадки.
Акцентът на проведената кампания, беше насочен към реализиране на проектни предложения, чийто крайни резултати са свързани не само с почистване и възстановяване на естетическия вид на замърсени площи, но и обособяване на места за отдих и рекреация.
В рамките на реализирания от община Златоград проект, бяха изградени две площадки за отдих, включващи и обособяване на детски кът с катерушка, пързалка и четири люлки. Едната площадка е ситуирана в междублоковото пространство на трите блока в началото на града, другата до чешма «Юбилейна», известна като Кадиев врис.
Пространството над «Мангов врис» също бе благоустроено като зона за отдих с навес и места за почивка.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития