A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград подписа договори за реализиране на четири проекта за енергийна ефективностсряда, 06 Март 2019  517

На 05.03.2019 г. Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев подписа четири договора за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 3 682 508 лева. Проектите са одобрени за финансиране по процедура „BG16RFOP001-2.002 - Енергийна ефективност в периферните райони - 2” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2014-2020 и са с насоченост към повишаване на енергийната ефективност и конструктивно укрепване на многофамилни жилищни сгради.
Проектите, които ще се реализират основно през настоящата 2019 г., са следните:
1. Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, №189, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-1, на стойност 917881,44 лева;
2. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-2, на стойност 1 098045,31 лева;
3. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Саралийски", "Пехливанови", "Хаджиеви", "Зюмбюл", "Сватеви" и блокове №190, №195 А, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-3, на стойност 791136,11 лева;
4. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-4, на стойност 875445,16 лева.

С реализиране на новите проекти, в град Златоград ще се санират и обновят нови 32 сгради. В периода 2016-2018 година на територията на града са вложени инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в 7 големи блока, с финансовата подкрепа на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в 9 по-малки блока и 4 сгради на държавната администрация, реализирани с подкрепата на ОП „Регионално развитие” 2014-2020, която се финансира от Европейския съюз и националния бюджет на Република България.
Проектите, с насоченост повишаване на енергийната ефективност в сгради, допринасят както за подобряване на комфорта в сградите и удължаване на жизнения им цикъл, така също и за подобряване на чистотата на въздуха и околната среда, предвид намаляването на отделяните фини прахови частици и въглероден диоксид.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития