A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград подобрява инфраструктурата сичетвъртък, 31 Октомври 2013  1027

Община Златоград подобрява инфраструктурата сиОбщина Златоград продължава с дейности, които са от важно значение за подобряването на инфраструктура и обновяването на общинския сграден фонд.
Проектът, който се реализира със средства, финансирани по Програмата за хуманитарна помощ към посолството на Съединените американски щати в Република България, ще обнови и освежи сградите на четирите детски градини на територията на общината – ЦДГ „Радост” и ЦДГ „Снежанка” Златоград, ЦДГ „Детски свят”, с.Долен и ЦДГ „Щастливо детство”, с.Старцево.
На сградите на детските заведения се подменя дограмата, прави се външна изолация и боядисване, както и вътрешен ремонт на електрическата инсталация и ВиК мрежата, съгласно техническата спецификация на проекта.
В ЦДГ „Щастливо детство”, с.Старцево, се ремонтира покривната конструкция.

С реализацията на проект „Енергоефективни мерки за сградите на ОУ „Васил Левски” и СОУ „Антим I”, гр.Златоград, „Енергоефективни мерки за сградата на общинска администрация”, с източник на финансиране Международен фонд „Козлодуй”, имащ за цел да се подобри състоянието на сградите, общинска собственост, се изпълнява ефективно Програмата за разпореждане и управление на имотите общинска собственост .

С възстановените средства от реализацията на проект "Трансгранична достъпна инфраструктура”, с акроним CrossAccess, финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България (2007-2013), започна ремонт и разширение на подход на път Златоград-връх Костадин (ГКПП с Република Гърция).
Предвижда се изпълнение на улица с пълни габарити и размери, като пътното платно у 6 м., а двата тротоара по 1,5 метра. Със същите средства се благоустрояват и улици в кв. Тракия: ул. "Христо Смирненски", ул. "Възраждане" и ул. "Стефан Караджа", като се предвижда отводняване чрез изграждане на отводнителни решетки и полагане на нова асфалтова настилка.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития