A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград първа по прозрачно управлениесряда, 29 Април 2015  554

Община Златоград се класира на челно място за прозрачно управление, в проучване, извършено от Програмата за Достъп до Информация.
В периода 23 февруари – 23 март 2015, Програма „Достъп до Информация” е извършила преглед и оценка на интернет страниците на 544 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.
Нивото на прозрачност е оценявано с метода на точкуване по различни индикатори – Изпълнение на задължения по Закон за достъп до информация, Секция достъп до информация, Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет, Публикации в интернет, на основата на други задължения.
Основен приоритет за местната власт винаги е бил постигане на максимално прозрачно управление и осигуряване на достъпност за гражданите. Отличното представяне в проведеното проучване дава стимул на Община Златоград да продължи усърдната си работа в това направление.


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
51

Актуално
Предстоящи събития