A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград отчете проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица по бул. „България” и почистване на речното корито”петък, 01 Февруари 2013  1070

Община Златоград отчете проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица по бул. „България” и почистване на речното корито”На 30.01.2013 г. сряда се проведе заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица по бул. „България” и почистване на речното корито”.
Целта на проекта бе да се извършат дейности за предотвратяване на риска от наводнения и минимизиране опасността от нанасяне на щети върху населението на град Златоград, в един от най-рисковите участъци на р. Върбица. В рамките на проекта бе изградена крайбрежна стена с дължина 264, 60 м. и бе почистено речното корито от естествени наноси и такива, депонирани от човешка дейност.
"Един от обектите, който изигра важна роля и спаси голяма част от града от наводнение през изминалите няколко седмици, е изграждането на тази крайбрежна стена. Златоград вече е по-спокоен след реализацията на този проект." – така накратко представи постигнатото по проекта г-н Янчев – кмет на община Златоград.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие”, реализира се в рамките на 24 месеца и е на стойност 565 440,53 лв., от които 85 % - съфинансиране от ЕФРР (480 624,45лв.), 10 % - съфинансиране от националния бюджет (56 544,05 лв.), 5 % - собствен принос (28 272,03 лв.).
Постигнатото по проекта бе представено с нагледна презентация и филм, проследяващ изграждането на крайбрежната стена.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
50
понеделник, 21 Ноември 2022
63

Актуално
Предстоящи събития