A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград отчете поредния си трансграничен проектчетвъртък, 14 Ноември 2013  986

Община Златоград отчете поредния си трансграничен проектНа 13 ноември 2013 г., в заседателната зала на Общински съвет в сградата на Общинска администрация Златоград се състоя среща-форум за отчитане резултатите и обсъждането им на проект CrossAccess – “Трансгранична достъпна инфраструктура” , финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция и България 2007 – 2013”. Община Златоград, в партньорство с община Чепеларе и гръцката Периферия Източна Македония и Тракия реализираха проект по четвъртата покана за набиране на стратегически проекти по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. В резултат на реализирането на проекта бе предвидено разширение на участък от международния път от ГКПП Златоград – Термес и подобрен пътя за границата от българска страна. С това четвъртият ГКПП между България и Гърция стана по-конкуретноспособен и реши част от проблемите, възникващи на територията на българския участък.
Географското положение на община Златоград, което я прави вход на Република България за чуждестранни туристи, поставя властите пред отговорността да осигурят подходяща инфраструктура, така че транспортният поток от автомобили да се придвижва безопасно от и до новопостроения международен трансграничен път Република България-Република Гърция. След откриването на ГКПП, община Златоград предприе действия, свързани с реконструкция и благоустрояване на съществуващата пътна инфраструктура в града и свързването ѝ с новия трансграничен път. Част от тези действия е реализацията на проект: „Ремонт и разширение на подход към път Златоград- вр.Костадин-ГКПП с Република Гърция”, включващ два подобекта: „Разширение на улица „Беловидово” и подход към път Златоград – вр.Костадин/ГКПП” и „Изграждане на пътен мост при „Вунцовата воденица”. С реализацията на заложените дейности се постигна поставената цел, свързана с организация и облекчаване на пътнико потока, както и осигуряването на безопасни условия за движение на хора и автомобили по трансграничния коридор Златоград-Термес-Ксанти.
Програмата финансира изграждане на втория подобект: пътен мост при „Вунцовата воденица”. Финансовата подкрепа на Европейския съюз за проектните дейности на община Златоград е в размер на 450 383.37 евро, като помощта на Европейския фонд за регионално развитие е 382 825.86 евро, а националното съфинансиране -67 557.51 евро.
С решение на Общински съвет Златоград възстановените от европейската програма средства по горепосочения проект, са разпределени за следните дейности:
1. Проектни дейности на обект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти” – II етап.
2. Разширяване на подхода към път Златоград – връх Костадин – ГКПП с Република Гърция, подобект „Разширение на ул. Беловидово”.
3. Благоустрояване на улици в кв. „Тракия” – ул. „Хр. Смирненски”, ул. „Възраждане” и
ул. „Стефан Караджа”.
ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития