A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград отбеляза Деня на Земятапетък, 23 Април 2021  162

Община Златоград отбеляза Деня на Земята

И тази година, Община Златоград се включи в световната инициатива - Ден на Земята, който се отбелязва ежегодно, на 22 април, по целия свят.
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Златоград, Център за подкрепа за личностно развитие, със съдействието на Държавно горско стопанство Златоград, организираха и засадиха различни видове дръвчета на територията на града.
Деца и ученици от Златоград, Обществени възпитатели към МКБППМН, учителите от ЦПЛР и служители от Община Златоград се включиха в инициативата, която беше реализирана в райони, в които бяха премахнати опасни и сухи дървета. В следващите дни предстои и планински поход с ученици, към местността „Св. Атанас“, където ще бъдат засадени 20 броя плодни дръвчета и ще се оформи т.нар. „сладка горичка“.
През последните 10 години зелената система на Златоград беше обогатявана чрез засаждане на стотици нови дръвчета, подходящи за градски условия, декоративна растителност, нови зелени площи, цветя и цветни композиции. Целта на местната власт е до края на 2023 г. броят на новите дръвчета да надхвърли хиляда, а чрез изграждането на нови паркови пространства и алеи Златоград да се превърне в  още по – привлекателна зелена община. 
Тазгодишните мероприятия, посветени на Деня на Земята, започнаха от 22 март, на Централен градски площад, зад паметника на Дельо Войвода, където се засади кълбовиден „Ясен“ (Fraxinus ornus Meczek), на мястото на премахнато опасно и сухо дърво, което се беше пропукало в ствола си. По ул. „Стефан Стамболов”, в алеите от двете страни на пътното платно, между съществуващите дървета се засадиха 10 броя от вида „Шестил“ (Acer platanoides). В зелената площ, пред търговски обекти на същата улица, се засади една „Офика“ (Sorbus aucuparia) и една Червенолистна слива (Prunus  nigra).

На територията на град Златоград бяха засадени следните видове дървета:

  • 4 бр. „Офика“ и една Червенолистна слива - в междублоково пространство на блок № 178 и блок № 195.
  • 2 бр. „Офика“ (Sorbus aucuparia) и „Шестил“ (Acer platanoides) –пред сградата на Районно управление Златоград;
  • Нискостеблена ябълка, Нискостеблена круша, Нискостеблена слива (джанка), два броя „Шестил“ (Acer platanoides), два броя Явор  (Acer pseudoplatanus)  и Ясен (Fraxinus)  - в междублоковото пространство на блок № 188 и блок № 193 на ул. „Хан Аспарух.

До края на месец април предстои реконструиране на зелена площ пред хотел „Кристал” и засаждане на 4 броя декоративни нискостеблени дървета, както и декоративна храстовидна растителност и цветя: „Калина“ кълбовидна (Viburnum tinus) – 2 бр. и „Фотиния“ щамбова (Photinia “Red Robin) – 2 бр.
В деня на Земята се проведе и акция за почистване на прилежащи терени към общински пътища. В кампанията се включиха служители от Общинска администрация, служители и потребители на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Зора“, ученици и учители от СУ „Антим I“ и Детска ясла „Мир“. Беше почистен участъкът от изхода на гр. Златоград до разклона за село Долен, където се събраха 53 чувала с отпадъци. Потребителите на Дневния център изчистиха участъка от „Римски мост“ до Язовир „Златоград“, като събраха 10 чувала. Учениците от СУ „Антим I“ поеха към параклиса „Свети Атанас“ и изчистиха пътя до там, като събраха повече от 15 чувала с отпадъци. Служителите на детската ясла направиха почистване от моста на „Пирийца“ до местността „Козарска река“ и събраха 10 чувала отпадък.
Пролетната кампания за почистване на Община Златоград продължава до края на месец април! Едновременно с това се прави и пролетното миене на улиците в града.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития