A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград осигури специализиран автомобил за нуждите на хора с уврежданиясряда, 10 Ноември 2010  1323

Община Златоград осигури специализиран автомобил за нуждите на хора с уврежданияОбщина Златоград осигури специализирано транспортно средство за хора с увреждания. Автомобилът е Мерцедес-Бенц 311 CDI и е оборудван съгласно изискванията за специализиран превоз на инвалиди и хора с увреждания. Хидромеханичната рампа, която притежава автомобила улеснява качването на хора с инвалидни колички и дава възможност за тяхното безопасно транспортиране. Специализираната кола ще обслужва бенефициенти на социални услуги, предоставяни от Дневен център за деца с увреждания „Зора” – гр. Златоград. С придобиването на този автомобил, община Златоград решава един от основните си проблеми, свързан с превоза на трудноподвижните деца от град Златоград, ползващи услугите на центъра, а също така и на децата, които са от населените места извън територията на общинския център.
Пълноправното членство в Европейския съюз задължава местната власт да се стреми все повече към повишаване качеството на социалните услуги, отговарящи изцяло на нуждите на хората в неравностойно положение.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития