A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград обявява конкурс на тема "100 години свобода"петък, 20 Юли 2012  1254

През 2012г. се навършват 100 години от Балканската война и Oсвобождението на Златоград и Родопите.

През ноември 1912 година, 34 години по-късно след първото си Освобождение, Златоград осветява първото трицветно българско знаме, а тричленна комисия на Временната управа създава Протокол №5, с който се завещава на бъдните поколения датата на Свободата – 21 ноември/нов стил/, както и заветът – свещената дата да се празнува всяка години от всички златоградчани като местен народен празник.

Балканската войната е освободителна за част от българския народ и нейния справедлив характер мобилизира българите за участие и проява на изключителен героизъм.

Изхождайки от нейната значимост и следвайки заветът на Протокол №5, Инициативният комитет за честване на 100 години Освобождение на Златоград,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За ученическо творчество на тема:
„100 години свобода”

Срок за изпращане на творбите:8 ноември 2012г.
Творбите да се изпращат на адрес:
Гр.Златоград,ул.”Стефан Стамболов”1
Общинска администрация
/За конкурса/


ПРИЛОЖЕНИE:
Регламент на ученически конкурс "100 години свобода"


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития