A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград кандидатства с още три обекта по Програма за развитие на селските районисряда, 13 Май 2009  1420

Община Златоград кандидатства с още три обекта по Програма за развитие на селските райониНа 12.05.2009 г. община Златоград подаде, в Областна разплащателна агенция – Смолян, две проектни предложения, за три обекта, по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.
Проектите „Рехабилитация на градски парк” и „Реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито” и „Изграждане на мост над „Голяма река” и бул.”България”, свързващ централен площад с градски парк в град Златоград” са на стойност 7 603 169, 70 лева.
Проектът за реконструкция на градския стадион предвижда реконструирането на футболното игрище и лекоатлетическата писта, с обособяване на отделни сектори за хвърляне на диск и чук, копие, гюле, сектори за скок на височина, овчарски скок, скок на дължина и троен скок. Предвижда се и изграждането на обслужваща сграда, със съблекални, лекарски кабинет, тоалетни и бани, складови помещения, зала за спорт на закрито, за практикуване на силови спортове, фитнес кът и тенис маса. Оградата и сектора за зрители ще бъдат ремонтирани и ще бъде монтирано осветление.
Проектът за рехабилитация на градските зелени площи в т.н. „казармен терен” предвижда ново архитектурно-парково решение, засаждане са широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти и сезонни цветя, обособяване на зони за отдих, детски кътове и пешеходни алеи. Градският парк и пешеходният мост, свързващ площада с парка, са част от Концепцията за развитие на централната градска част на град Златоград.
Целта на проектите е пълноценното оползотворяване на наличните дадености и ресурси, което да подпомагане обособяването на община Златоград в желано място за живеене, спорт и прекарване на свободното време, както за местните хора, така и за гостите на общината.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития