A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград е сред 145-те общини, които имат одобрени проекти в сектор „Управление на водите" и сектор „Отпадъци".вторник, 16 Декември 2008  1129

На 15.12.2008 г. в гр. София се състоя прессконференция, организирана от МОСВ във връзка с представяне на одобрените проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013".


Община Златоград е сред 145-те общини, които имат одобрени проекти в сектор „Управление на водите" и сектор „Отпадъци".


На пресконференцията всички общини получиха удостоверения за успешно разработените и одобрени проекти.


В рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, в размер на 662 750 лв., ще бъдат извършени предпроектни проучвания и изготвени работни проекти за цялостно доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа в град Златоград.


Сред одобрените проекти е и проекта за техническа помощ за подготовка и инвестиционно проектиране на разширението на регионалното депо в гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъците в общините Златоград, Неделино и Мадан. В рамките на този проект община Мадан е водеща, а общините Златоград и Неделино са партньори. Безвъзмездната помощ, която ще получат трите общини е в размер на 739 000 лв.


В началото на м.юни, община Златоград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 992 724.00 лв. и по Оперативна програма „Регионално развитие", чиито основни дейности са свързани с подобряване на общинската образователна инфраструктура.


Общинска администрация Златоград.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
106
вторник, 03 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития