A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград достави диагностична работна станция на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“сряда, 19 Април 2023  479

Община Златоград достави диагностична работна станция на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“

В рамките на проект „e-Social Health Care”,  по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, Община Златоград закупи PACS сървър и диагностична работна станция. Фирмата-изпълнител е „Софтуерна компания“ АД.  
PACS сървърът и диагностичната работна станция са модерна технологична придобивка за болницата в Златоград. Чрез нея ще се създаде архив на всички образни изследвания, снети от апаратите за диагностика – рентген, скенер и мамограф. Благодарение на нея ще се бъдат създадени електронни досиета на пациентите, което ще позволи и развитието на телемедицината в Община Златоград. Чрез уеб базирано приложение, завеждащите отделения, както и общопрактикуващите лекари ще имат достъп до образните изследвания.
В рамките на проекта, в предходни етапи, за здравното заведение, се закупи мамограф, който впоследствие се дигитализира, медицинско оборудване – кислороден концентратор, кислородни бутилки, оксиметър за пръст, теглилки, болнични легла – обикновени и за интензивна грижа. Доставена бе и линейка, която да обслужва жителите на общината ни.
Извърши се вътрешен ремонт на поликлиниката в Златоград, сградите на Здравна служба село Старцево и Здравна служба село Долен.
С модернизирането на техниката в местната болница местната власт цели да се подобри и качеството на здравните услуги, които получават жителите на Община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития