A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград допълни зелената си система с нови видове растителностпетък, 19 Април 2013  803

Във връзка с изпълнение на възложената от кмета на общината Програма за благоустрояване и озеленяване на ул. България, гр. Златоград от началото на месец април стартираха мероприятия, които целят благоустрояване и озеленяване на входно – изходните артерии на града. По ул.”България” в участъците от моста при „Вунцова воденица” до моста до комплекс „Пухчо” са засадени 130 бр. дръвчета от видовете Acer platanoides (шестил) и Аcer pseudoplatanus (явор), от моста до комплекс „Пухчо” до ново изградения мост на комуникационното трасе - 80 бр. дръвчета от вида Тilia tomentosa (сребролистна липа) и в района на „Кадиев врис” 5 бр. Аcer pseudoplatanus (явор) и 5 бр. Тilia tomentosa (сребролистна липа).
В изпълнение на дейностите, заложени в програмата продължава и строителството на бетонова ограда, облицована с каменна зидария, в участък около 300м., започващ от „Вунцова воденица”. Мероприятията се осъществяват с работници по програма „Развитие на човешките ресурси” , схема „Развитие” и проект „Подкрепа за заетост”
Общинска администрация Златоград полага усилия за оформяне на красиви цветни алеи и зелени площи, както и тяхната поддръжка. В тази връзка отправяме апел към всички вас да бъдете съпричастни към тази инициатива, като опазвате и съхранявате облагородените зелени площи.
ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
118

Актуално
Предстоящи събития