A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ВЪВЕЖДА МОДЕРНО И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО LED ОСВЕТЛЕНИЕвторник, 01 Март 2016  954

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД  ВЪВЕЖДА МОДЕРНО И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО LED ОСВЕТЛЕНИЕВ рамките на два месеца Община Златоград ще подмени уличното си осветление. Инвестицията, в размер на 183 184.72 лв., е осигурена от общинския бюджет за 2016 година и е за реализацията на проект „Модернизация - ремонт и реконструкция на улично осветление на гр. Златоград, Община Златоград”. Основните дейности, които са предвидени по проекта, са свързани с изпълнение на всички мероприятия по подмяната на уличното осветление в гр. Златоград с енергоефективно, което ще намали разходите на ток с около 50%. Изпълнението на проекта обхваща уличното осветление в гр. Златоград. Предвидено е да се подменят 860 бр. натриеви тела, с високоефективни светодиодни лампи (LED), 63 бр. паркови тела, с високоефективни светодиодни лампи (LED), 246 бр. лампи с LED - Е-27,30W, ъгъл на светлоразпределение - 360 градуса. Ще се извърши ремонт на захранващата мрежа, като ще се кабелират 1600 м подземна мрежа. Избраният изпълнител е „2R-БЪЛГАРИЯ” ЕООД ГР.ПЛОВДИВ. Основните задължения на фирмата са:
• Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично осветление;
• Направа на съединителни муфи;
• Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление;
• Доставки и монтаж на нови осветителни тела за улично осветление;
• Подмяна на осветители и осветителни тела за улично осветление;
Едно от основните изисквания е осветителните тела да отговарят на заложените в обществената поръчка технически параметри, придружени със сертификати и протоколи от изпитания в национални или европейски акредитирани лаборатории.
ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития