A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград започва ремонт на Детска ясла „Мир”сряда, 25 Февруари 2015  617

Община  Златоград започва ремонт на Детска ясла „Мир”Община Златоград получи одобрение на проект обект „Ремонтни работи по фасади на сграда на Детска ясла „Мир”, гр. Златоград”, който ще се финансира по проект „Красива България”. Общата стойност на проекта е 107 968,00 лв. като общинското съфинансиране възлиза на 50% или 53 984,00 лв. Целта на настоящия проект е да се постигнат изискваните санитарно-хигиенни норми, да се подобри енергийната ефективност, както и цялостния облик на Детска ясла „Мир”.
Предвидените дейности за изпълнение на проекта включват: топлоизолация на стени, полагане на цветна минерална мазилка, ремонтни дейности по покривната конструкция. Всички дейности, които ще бъдат изпълнени, за заложени в изготвения Доклад за енергийна ефективност на сградата.
Предстои подписване на Споразумение между Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград и Министерство на труда и социалната политика. Очаква се ремонтните дейности да бъдат реализирани до края на 2015 година.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
106
вторник, 03 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития