A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обществените библиотеки достигат и Златоградска общинапонеделник, 22 Юни 2009  1485

	Обществените библиотеки достигат  и Златоградска община Очаква се Община Златоград да подкрепи три читалищни библиотеки за участие в Програмата „Глобални библиотеки- България”-2009. Това стана ясно в докладна записка на Председателя на Общински съвет Златоград до общинските съветници, в която се казва че до следващия подборен етап са допуснати три читалищни библиотеки от общината: при читалище „Просвета” Златоград, при читалище ”Орфей” Ерма река и при читалище „Прогрес” Старцево. На проведения на 18 юни 2009 г информационен ден в гр. Смолян бе предствен проекта и последващите стъпки за одобрение на целевите библиотеки. Ръководителят на програмата за България Трендафил Меретев обясни, че в рамките на програмата до 2013 г. ще бъдат обучени 3000 библиотекари, а поне 500 библиотеки ще получат ново компютърно оборудване. В проекта ще могат да участват развиващи дейност библиотеки, които имат осигурен достъп до интернет. Бюджетът на „Глобални библиотеки” за България е общо $ 50 млн., от които $ 15 млн. са дарение от фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, $ 6 млн. от „Майкрософт”, $ 21 млн. от българската държава и $ 9 млн. от съответните общини.
Намеренията и на трите читалищни библиотеки са да продължат участието в подборната процедура и те бяха изразени и в годишните им информации до ОбС. С настоящата програма ще се даде възможност българските библиотеки да се превърнат в място за достъп до информация и комуникация за всеки. Чрез проекта ще се осигурят оборудване и софтуер за библиотеките, вкл. 7 работни станции за потребители, обучение на персонала им по информационни технологии и бюджетен мениджмънт, провеждане на кампании за застъпничество, изграждане на мрежи и подпомагане на местното развитие. Ключов партньор по проекта е Министерството на културата, финансово ръководство ще осъществява ПРООН, а за постигане на резултати са пряко ангажирани НСОРБ, ДАИТС и Българската библиотечно-информационна асоциация.
В докладната се казва още, че Общината подава обща кандидатура, която включва една или повече обществени библиотеки от допуснатите, по преценка на общинското ръководство. Чрез кандидатурата си, общината се ангажира да предоставя необходимата дългосрочна подкрепа за всички библиотеки включени в кандидатурата. Тази подкрепа следва да гарантира използването на предоставеното оборудване за „приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество и развитието на гражданското общество на местно ниво” и неговата поддръжка след срока на проекта - 2013 г., съвместно с читалищните ръководства.
Очаква се ОбС да даде съгласие за кандидатстване за целеви библиотеки по Програма „Глобални библиотеки – България” на Библиотеката при ОНЧ „Просвета” - гр. Златоград, Библиотеката при НЧ ”Орфей” – с. Ерма река, Библиотеката при НЧ „Прогрес” с. Старцево.
Допълнителни подробности на проекта са достъпни на официалната му интернет страница - www.glbulgaria.bg


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития