A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обществена дискусия, свързана с управление на автомобилния трафик през ГКПП Златоград, се проведе в Ксантипетък, 07 Септември 2012  862

Обществена дискусия, свързана с управление на автомобилния трафик през ГКПП Златоград, се проведе в КсантиНа 5 септември 2012 г., в Ксанти се състоя обществена дискусия, на която се обсъдиха въпроси, свързани с управлението на автомобилния трафик, както и необходимостта от реализиране на превенция на трафика на хора и стоки през ГКПП Златоград. В тази дискусия взеха участие представители на местната власт, на местния бизнес, специалисти в областта на културата, туризма и пътната инфраструктура от община Златоград и Ксанти. В обсъжданията се включиха и представители на Дирекция „Гранична полиция“ и Районно управление „Полиция“ от двата погранични региона.
Дискусията бе открита от господин Каралидис – заместник перифериархис на Източна Македония и Тракия в Ксанти, който приветства присъстващите и изрази положителните си впечатления от наличието на ГКПП през Златоград за развитието на местните икономики. Областният управител на област Смолян – инж. Стайков подкрепи господин Каралидис и сподели, че отварянето на другата транспортна връзка с Република Гърция, през Рудозем, ще има същия ефект за икономическата стабилизация на региона. Кметът на община Златоград, господин Янчев, благодари за ползотворното сътрудничество, което реализират местните власти от двете страни на границата, в резултат на което се решават бързо всички възникнали проблеми, свързани с увеличения трафик на автомобили, хора и стоки през ГКПП Златоград.
Целта на обществената дискусия бе да се обсъдят важни аспекти на трансграничното сътрудничество след отварянето на ГКПП през Златоград, на база на което да се изготви и приеме обща стратегия за управление на трафика и превенция на трафика на хора и стоки.
Тази среща е част от дейностите, които Ксанти, като партньор на община Златоград, изпълнява в рамките на проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград-ГП Златоград-Термес-Ксанти“, финансиран по ОП Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.
Представители на местния бизнес и местната власт от двете страни на границата също изразиха положителните си впечатления от наличието на международната транспортна връзка през Златоград, в резултат на която през последните две години се забелязва подобряване на икономическия климат в пограничните райони. На срещата бяха изразени и притеснения, свързани с възможностите за възникване на нелегална търговия през граничния пункт, за което присъстващите от Гранична полиция споделиха, че контролът на пункта е изключително засилен.
По време на дискусията се направи коментар, че с отварянето на другите два гранични прехода, през Ехинос и Маказа, ще се намали потребността на ГКПП през Златоград.
След станалите разисквания всички се обединиха около становището, че независимо от това колко пресечни точки ще бъдат реализирани между Република България и Република Гърция, ГКПП през Златоград има стратегическо значение и неговото съществуване ще продължава да играе важна роля за развитието на трансграничния регион.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
53

Актуално
Предстоящи събития