A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

О Б Я В A ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБАвторник, 05 Април 2016  749

Със заповеди №ОХ-168/29.02.2016г., №ОХ-195/11.03.2016г., №ОХ-197/11.03.2016г. и №ОХ-214/15.03.2016г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.
1. Вакантни длъжности за Военновъздушните сили- 89
2. Вакантни длъжности за Съвместното командване на силите – 50
3. Вакантни длъжности за Националната гвардейска част – 29
4. Вакантни длъжности за Военномедицинска академия - 42
Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие - Смолян и Офиса за водене на военен отчет при Община Златоград за:
• Наименованията на вакантните длъжности, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания;
• Начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурс.
• Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса.
• Срок за подаване на документите за вакантните длъжности.

Място за подаване на документите: Военно окръжие - Смолян или Офиса за водене на военен отчет при Община Златоград
Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават по график.
Информация за длъжностите определени за приемане на военна служба могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg.
Телефон за контакти:
0301/6-30-52 - Военно окръжие Смолян
0897000766 – Офис за водене на военен отчет при Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития