A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Нови възможности за кандидатстване по Оперативни програми 2014-2020 годинавторник, 14 Юли 2015  880

На 24 юли 2015 г., от 10:30 часа, в залата на втория етаж в сградата на Общинска Администрация Златоград, ще се проведе информационна среща с представители на Областен информационен център (ОИЦ) гр. Смолян. Основната цел на срещата е да бъдат популяризирани новите възможности за кандидатстване по оперативните програми 2014-2020 г. и представени схемите „Активни“ и „Ново работно място 2015“ по Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа на заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР 2014-2020г.
След приключване на информационната среща ще бъде организирана изнесена приемна, на която всички заинтересовани страни ще имат възможност да отправят въпросите си.


ПРИЛОЖЕНИE:
Програма


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития