A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Нов училищен автобус ще обслужва учениците в Община Златоградвторник, 20 Януари 2015  634

Нов училищен автобус ще обслужва учениците в Община ЗлатоградНа 19.01.2015 г. Община Златоград получи училищен автобус по Модул „Осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст” от Националната програма „Модернизация на материалната база в училище” за 2014 г. на Министерство на образованието и науката.
Доставеният автобус е с висока проходимост и може да обслужва маршрути, които се намират във високо-планински райони и при зимни условия са трудно достъпни.
С оглед броя на местата в училищния автобус (10+1), той ще се използва за превоз на подлежащи на задължително обучение ученици от Станкова махала и Доганица до ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Долен, което е със статут „защитено училище”.
По този начин местната власт ще осигури равен достъп до образование и по-добра организация на транспорта на учениците и децата от общината.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
110
вторник, 03 Януари 2023
147

Актуално
Предстоящи събития