A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Нов автомобил за събиране и транспортиране на битови отпадъци ще обслужва жителите на Община Златоградсряда, 06 Юли 2022  234

Нов автомобил за събиране и транспортиране на битови отпадъци ще обслужва жителите на Община Златоград

Община Златоград придоби нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на битови отпадъци, с който целим да подобрим качеството на предлаганата услуга за жителите на общината, а също така и да оптимизираме разходите, свързани с дейностите по управление на отпадъците.  

Като община, в чиято политика един от основните приоритети е свързан с дейностите за управление на отпадъците, които включват полагане на усилия за по-добро качество на услугата, оптимизиране на графици за събиране и извозване на съдовете, както и на разходите свързани с тях, насърчаване на хората за активно участие в системата за разделно събиране и предаване на отпадъци и намаляне на количеството депонирани отпадъци, подобни инвеститиции като тази за придобиването на специализирания автомобил, е от изключително значение за постигане на конкретни резултати, както и за тяхната ефективност и ефикасност.

Средствата за автомобила са осигурени от бюджета на Община Златоград, натрупани от месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития