A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Най-голямото промишлено предприятие в Златоград реализира проект по ОПРЧРсряда, 22 Май 2013  908

Най-голямото промишлено предприятие в Златоград реализира проект по ОПРЧРНа 20.05.2013 г., в конферентната зала на хотел „Сивриева къща”, в Етнографски Ареален Комплекс, в гр. Златоград, „Горубсо Златоград” АД проведе втора пресконференция по повод изпълнението на проект „Грижа за висока безопасност на работещите в минна среда”.
Проектът се реализира, съгласно сключен договор с Агенция по Заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 2 Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция - Подобряване условията на труд на работното място.
Целта на проекта е подобряване на условията на труд в предприятието „Горубсо Златоград“ АД, чрез закупуване на лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване, необходими за намаляване риска от трудови злополуки и професионални заболявания, както и да се оптимизира работния процес, което да допринесе за повишаване производителността и ефективността на труда и конкурентноспособността на предприятието.
Проектът, стартирал на 21.08.2012 г., е изпълнен за срок от 9 месеца.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития