A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Национален ученически конкурс „10 години България в ЕС: резултати и предизвикателства”понеделник, 07 Ноември 2016  646

На 1 януари 2017 г. се навършват десет години от приемането на България в Европейския съюз. Тази кръгла годишнина дава повод както за равносметка, така и за очертаване на перспективи. Конкурсът цели да насърчи учениците да изразят мнението си и своя личен прочит за постигнатите резултати, за стоящите предизвикателства, за мястото на България в ЕС.
Разделен е в две възрастови категории и в него могат да участват учениците от всички училища в страната. Първата категория включва ученици от 8 и 9 клас, чиято задача е да напишат есе с обем до 2 стандартни страници. Втората възрастова категория обхваща учениците 10 - 12 клас, които трябва да изработят мултимедийна презентация с обем до 3 МВ и до 15 слайда.
При изпращането на творбите задължително трябва да бъдат посочени, в самото есе или презентация, следните данни: трите имена на участника, клас и училище, населено място, телефон и имейл за обратна връзка.
Крайният срок за участие в конкурса е 10 декември.
Електронна поща за изпращане на материалите: concours@mariya-gabriel.eu
Творбите на участниците в конкурса ще се оценяват от авторитетно жури с членове Мария Габриел, проф. д-р Ингрид Шикова – един от основоположниците на специалност "Европеистика" в Софийския университет, Надя Барух - директор и главен редактор на националното издателство за образование и наука към МОН „Аз Буки", Милена Милотинова – журналист и водещ на предаването „Брюксел 1“, Теодор Стойчев - ръководител на Информационното бюро на ЕП в България.
Във всяка отделна категория ще бъдат присъдени по 5 първи и 5 поощрителни награди. Наградата за класираните на първите места е посещение на Европейския парламент в Брюксел, а носителите на поощрителни награди ще имат възможност да се запознаят на място в София с работата на една от най-важните държавни институции, която е изненада.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в края на януари 2017 г. на тържествена церемония в столицата.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития