A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Над 100 души взеха участие в международна конференция за палеативни грижичетвъртък, 05 Септември 2019  293

Над 100 души взеха участие в международна конференция за палеативни грижи На 04.09.2019г. в град Златоград се проведе конференция на тема „Преодоляване на несъответствията в компетентностите и предоставяне на инструменти за самооценка и придобиване на нови знания и умения, насочени към специалистите, предоставящи палиативни грижи в Европа“. В мероприятието взеха участие над 100 гости от страната и чужбина - експерти в областта на предоставянето на палеативни грижи, на лична грижа, специалисти, предоставящи подкрепа на пациенти в терминална фаза и техните близки, както и експерти от социалната сфера, проявяващи интерес по темата.
Международната среща се организира в рамките на проект „Подобряване на квалификацията на професионалистите, предлагащи палеативни грижи на европейско ниво, чрез създаване на сравнителна рамка на компетентностите, ECVET базирани учебни материали и инструмент за самооценка на уменията”, който се финансира по програма „Еразъм +”. Проектът бе високо оценен и отличен със Знак за качество от Център за развитие на човешките ресурси, чийто главен секретар – г-жа Вася Ликова-Арсенова, присъства на събитието.
По време на реализация на проектните дейности, свързани с развитието на палеативните грижи, Община Златоград си сътрудничи с партньори от пет различни държави: Белгия, Кипър, Литва, Турция и Унгария.
„Като община, която често е давана за добър пример за устойчиво развитие на социални услуги, Златоград се опитва да удовлетвори в максимална степен потребностите на местното население, съобразявайки се, разбира се и с наличния ресурс. И винаги сме отворени за всяка една нова и полезна дейност! Настоящият проект е доказателство за това!”, каза в приветствието си заместник-кметът на Община Златоград Елмира Угорлиева-Пехливанова.
Председателят на Общински съвет Емилия Кръстева приветства присъстващите като ги запозна със същността на палеативните грижи и представи възможности за тяхното алтернативно приложение.
По време на срещата се сподели опита и добрите практики в областта на предоставянето на палеативни грижи в Белгия, Литва и Унгария.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития