A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Наближава крайния срок за заплащане на първата вноска за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средствасряда, 18 Юни 2014  1249

Уважаеми жители на община Златоград,

Общинска администрация Златоград напомня, че наближава крайния срок за заплащане на първата вноска за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства – 30 юни 2014 г.

Задълженията могат да бъдат платени:
· В брой и чрез пос – терминално устройство на касата на общината, на ул. „Ст.Стамболов” № 1, Център за информационно и административно обслужване - партерния етаж;
· По банков път – по следната банкова сметка на община Златоград:
IBAN: BG68STSA93008432230400
BIC: STSABGSF
„Банка ДСК” ЕАД гр.Златоград
Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти)
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства)
Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци)

При неплащане от Ваша страна, в този срок, след 30 юни 2014 г. върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
55

Актуално
Предстоящи събития