A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МЗХ организира в Златоград информационен семинар по ПРСР за земеделски производителичетвъртък, 31 Януари 2013  945

Във връзка с планирани събития под формата на „Информационни семинари” и създаване на мобилни групи от експерти, които ще имат задачата да достигнат до местното население във високопланинските райони или трудно достъпните места, с цел разясняване на възможностите, които дава ос 2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., Министерство на земеделието и храните, съвместно с фирма Ваканция ООД, планира провеждане на семинар за „Разясняване на ос 2” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.). Семинарът ще се проведе на 14 февруари 2013 г. от 10:30 ч. (четвъртък) в конферентната зала на хотел „Кристал”.
Целта на срещата е да се повиши осведомеността на местните стопани по ос 2 от ПРСР, да се подпомогне обмяната на опит и информация помежду им, както и за да се привлече вниманието на потенциалните бенефициенти, за да бъде повишен броя на подадените и спечелени проекти по Програмата.
Кампанията ще се осъществи чрез провеждане на среща – семинар и обиколка на мобилна група, които ще информират местното население, относно начините и условията за кандидатстване по мерките от ПРСР. Избрани са райони, където са съсредоточени хора, които се занимават с традиционно земеделие, но предвид тяхната отдалеченост и достъпност информацията достига трудно. Местата, които се предвиждат да бъдат посетени в община Златоград са: с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, с. Старцево, с. Страшимир.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
46
понеделник, 21 Ноември 2022
56

Актуално
Предстоящи събития