A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборитесряда, 11 Октомври 2023  107

В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

  1.  В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2.  При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 27 октомври 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За издаване на удостоверение е необходимо:

  1.  Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ или участък към РУ - в периода от 24 до 28 октомври от 8.30 до 17.00 часа и на 29 октомври от 8.30 до 19.00 часа. В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 28.10.2023 г. (събота) и на 29.10.2023 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност, и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
  2.  Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3.  В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да бъде издадено от всяко звено БДС в РУ, участък към РУ, СДВР или ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.        

 

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (05.11.2023 г.) ще бъдат издавани нови удостоверения от 31.10.2023 г. съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден - 29 октомври 2023 г.

 

 

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

 

Нови удостоверения ще бъдат издавани от 31 октомври до 5 ноември включително, тъй като издадените за първи тур са невалидни.

За втория тур на изборите за общински съветници и за кметове в населените места, където ще се проведат такива, служителите на Дирекция „Български документи за самоличност“ и звената „Български документи за самоличност“ при СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ ще работят на 4 ноември от 8.30 до 17.30 часа и на 5 ноември от 8.30 до 19.30 часа. Нови удостоверения ще бъдат издавани от 31 октомври до 5 ноември включително, тъй като издадените за първия тур на изборите на 29.10.2023 г. са невалидни.

В седмицата преди 5 ноември 2023 г„ когато ще се проведе вторият тур на изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас:

  1.  В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2.  При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 3 ноември 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За издаване на удостоверение е необходимо:

  1.  Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ или участък към РУ - за дните от 31 октомври до 4 ноември от 8.30 до 17.00 часа и на 5 ноември от 8.30 до 19.00 часа. В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 04.11.2023 г. (събота) и на 05.11.2023 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност, и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
  2.  Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3.  В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да бъде издадено от всяко РУ, участък към РУ, СДВР или ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден - 5 ноември 2023 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития