A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Модернизирана клинична лаборатория в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”, Златоградвторник, 21 Октомври 2014  1881

Модернизирана клинична лаборатория  в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”,  Златоград На 20 октомври 2014г., д-р Емилов – началник на Клинична лаборатория към МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград, представи пред местната власт, ръководството на болницата и общо практикуващите лекари новото модерно специализирано медицинско оборудване в лабораторията, доставено и закупено в рамките на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград”.
С новото оборудване лабораторията ще осигури висококачествена диагностика на заболяванията. Това ще се осъществи благодарение на много широк спектър от изследвания, извършвани от следните апарати:
• Селективен биохимичен анализатор – първи по рода си в България. Биохимичният анализатор изследва широк набор от показатели – ензими, субстрати, електролити, липиди, вкл. липидни фракции, специфични белтъци, лекарствени средства и опиати. Анализаторът има модул за спешни проби, поддържа поне 30 реактива на борда, готови за работа. Материал за изследване може да бъде серум, плазма, урина, CFS (мозъчно-гръбначна течност). Анализаторът се самопочиства;
• Електролитен анализатор – автоматична калибрация, директно измерване на електролити в кръв, серум, плазма и урина. Измерваните параметри са Na, K, Ca+, pH, с възможност за допълнителни Cl, Li;
• Автоматичен хематологичен анализатор – много широк спектър от хематологични изследвания: пълна кръвна картина с 22 показателя, възможност за изследване с капилярна кръв, морфология на еритроцити, левкоцити, тромбоцити, лимфоцити, гранулоцити. Разработва и разпечатва не по-малко от 60 пациентни проби на час, заедно с хистограмите. Има възможност за автоматична и ръчна калибрация на параметрите, както и възможност за директно включване към общо болничната информационна система. Материал за изследване може да бъде както венозна кръв, така и периферна кръв през микроадаптер;
• Автоматичен уринен анализатор – електронно отчитане на 12 показатели от урината – билирубин, уробилиноген, кетони, аскорбинова киселина, глюкоза, белтък, кръв, pH, нитрити, левкоциит, относително тегло. Апаратът извършва сух тест. Има възможност за автоматична калибрация и автоматичен компенсатор за цвета на урината;
• Микроскопи – Leica, DM 500;
• Автоматичен коагулометър – напълно автоматичен анализатор за кръвна коагулация. Измерваните параметри са: протромбиново време, АРТТ, фибриноген, фактори на кръвосъсирването, анти-тромбин ІІІ, протеин С, протеин S, С-реактивен протеин, D-димер и др. позволява работа с реактиви от други производители. Коагулометърът има възможност за зареждане на спешни проби, по всяко време, без прекъсване на работата на анализиране, възможност за зареждане на пациентски проби от серумни купички, директно от епруветки тип затворена система;
• Автоматични пипети с фиксиран обем;
• Глюкоанализатор – с функция за качествен контрол, автоматична калибрация, с възможност за серийно определяне на кръвна захар и кръвно-захарен профил;
• Центрофуги – бързооборотни с максимален капацитет за зареждане – до 6х50 мл епруветки, углов ротор за 30 броя микроепроветки, сензорни бутони за управление, цифров дисплей за скорост и време. Центрофугата има функция автоматично изключване при дисбаланс, автоматично разпознаване на ротори, памет за 3 различни потребителски програми и други.

Клиничната лаборатория ще обезпечи изследванията на пациенти, хоспитализирани в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД. Предлага и лабораторни изследвания, по желания на пациенти, срещу заплащане. Качеството на резултатите се осигурява чрез ежедневен вътрешно-лаборантен качествен контрол.
След представяне на новата специализирана медицинска апаратура, Кметът Янчев изрази удовлетворение от това, че въпреки кризата в здравеопазването на национално ниво, в Златоград се подобри и модернизира здравната инфраструктура. Въведе се в експлоатация специализирано, модерно и ефективно медицинско оборудване и изрази надежда, че МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград ще предоставя висококачествено болнично обслужване на населението.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития