A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Министър Петкова връчи символично на кмета на Община Златоград чек на стойност 756 256 левапонеделник, 31 Август 2015  741

Министър Петкова връчи символично на кмета на Община Златоград чек на стойност 756 256 леваНа 28 август 2015г., Министърът на енергетиката – г-жа Теменужка Петкова бе на посещение в Златоград във връзка с одобрените проекти за безвъзмездно финансиране по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на ФМ на ЕИП 2009-2014г., Грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ , Мярка 1 „Мерки за енергийна ефективност“.
Министър Петкова връчи символично на кмета на Община Златоград чек на стойност 756 256 лева. Със средствата ще се изпълняват дейности по грантова схема за реализиране на енергоефективни мерки. Обектите, в които ще се реализира проектът на територията на град Златоград, са ОУ „Васил Левски”, СОУ „Антим І” и сградата на Общинска администрация Златоград. В трите сгради ще се извърши цялостна реконструкция на котелните стопанства, включващо монтаж на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, подмяна на старите амортизиране отоплителни тела и тръбна мрежа.
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България, от една страна и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, от друга. Средствата по програмата са в размер на 15 600 288 евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ, и 15% - национално съфинансиране. Министерството на енергетиката е програмен оператор от българска страна, а Дирекцията за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия е програмен оператор от страна на донора.
На срещата с Министър Петкова, Областният управител на Област Смолян г-н Недялко Славов и Кметът на Община Златоград, обсъдиха темата за оползотворяване на термоминералните води за отопление на осем обществени сгради. Използването на геотермалната енергия, вместо общоприетите енергийни източници за топлофициране на обществени сгради, ще доведе до намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух и подобряване на неговото качество.
Кметът на Община Златоград представи пълна проектна готовност за изграждане на топлопроводната система и изрази надежда, че правителството ще подкрепи и ще осигури възможност за цялостно завършване на този изключително важен и ключов проект.Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития