A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане утвърди за община Златоград 443 970 левапонеделник, 19 Юли 2010  1322

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет предоставя на Община Златоград средства, в размер на 443 970 лева за преодоляване на последици от вредно въздействие на водите, възникнали в периода януари – май 2010 година. Тези средства са от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл.1, ал.2, т.4.2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година. Финансовата помощ община Златоград получава с Решение №2 от 15-30 юли 2010 година на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Предоставените средства са за реализация на следните обекти:
• Подпорна стена от км.0+082 до км.0+119 на ул. „Здравец”, кв.73, гр.Златоград.
• Подпорна стена в УПИ ІІ – комплексно застрояване, кв.60, гр.Златоград.
• Подпорна стена на ул. „Горски пътник” между о.т.1130 и о.т.1132, кв.60, гр.Златоград.
• Подпорна стена на ул. „Янтра” между о.т.1102 до о.т.1104, кв.142, гр.Златоград.
• Подпорна стена на път за махала Юруковци от км.0+0,00 до км.0+0,115 общ.Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития