A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Международна среща, за разпространение на проектни резултати, се състоя в Златоградчетвъртък, 28 Септември 2023  575

Международна среща, за разпространение на проектни резултати, се състоя в Златоград

Днес, 28.09.2023 г. , Община Златоград, с участието на своите партньори, организира работна международна среща за разпространение на резултатите по проект „COM-SET“ - „Професионално образование и обучение по БИЗНЕС ориентирано социално предприемачество». В продължение на две години, Община Златоград, в партньорство с Асоциация «Мария Кюри-МСА», клон Смолян, Стопанска академия Д.А.Ценов, гр. Свищов, Университета Бакиркай, гр. Измир и белгийската неправителствена организация Фоеникс КМ, реализираха проект, който има за цел да внедри иновативен метод на предприемачество, съчетаващ класическите бизнес цели със социални ценности.
Разработените учебни програми за подготовка на предприемачите да концептуализират и управляват устойчиво бизнес ориентирано социално предприятие, могат да се ползват освен от търговските предприятия, които искат да въведат аспекти на социалната икономика, в рамките на своя бизнес, но и от чистo социални предприятия.
На днешното събитие се представиха всички резултати по проекта, включващи многоезичен комплект от „Приложими обучителни модули по социално комерсиално предприемачество“; множество образователни казуси по социално комерсиално предприемачество, свързани с теоретичните подходи, които се предоставят и чрез мобилно приложение за обучение (за Android и iOS), както и кратки филми (съдържащи разказани истории) относно добри практики за всеки модул, представени от социално-ориентирани комерсиални предприемачи.
На организираното събитие присъстваха и ученици от СУ „Антим I“ гр. Златоград, които презентираха опита на златоградското училище в сферата на предприемачеството. 
Проектът се финансира от Програма Еразъм + КА2 Стратегически партньорства в професионалното образование и обучение, професионално образование и обучение по бизнес ориентирано социално предприемачество.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития