A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Местният бюджет финансира с 64 000 лева МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”, гр. Златоград.вторник, 02 Ноември 2010  1233

В отчета за изпълнение на бюджета на община Златоград към деветмесечието, разгледан на заседание на Общински съвет, кметът на община Златоград, представи информация за размера на предоставената от общинския бюджет субсидия за МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”. От собствени приходи общината е осигурила за местната болница средства, в размер на 64 824 лева, като от тях 26 000 лв. са капиталов трансфер, 30 000 лв. са за до финансиране на работни заплати на работещите в здравното заведение и 8 824 лв. са предоставени за ремонт на кабинетите на Центъра за спешна медицинска помощ.
През миналата година за болницата бяха отпуснати от общинския бюджет средства, в размер на 75 000 лв. Субсидията се предоставя в две направления: капиталов трансфер и до финансиране на заплати.
Ефективно здравеопазване на населението е един от приоритетите в политиката на местната власт на настоящото управление, което осигурява алтернативи за финансовото заздравяване и привличане на кадрови ресурс в местната болница. През 2009 и 2010 година не малка част от собствените приходи са насочени към общинското здравеопазване. За 2010 г. за местната болница бяха предвидени средства, в размер на 129 675 лв.
Неизпълнението на приходната част в плана на бюджета за 2010 година, е причина да не се изплатят редица разходи, предвидени в общинския бюджет.
В стремежа да се запази статута на местната болница, кметът Янчев инициира и редица срещи с представители на централната власт и лекарите в община Златоград, в резултат на които болницата днес съществува като многопрофилна.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития